Aytun Çıray: Kayseri şehir hastanesi yapımında görevli şirkete olması gerekenin 2 katı para ödenmiş

Çıray, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya yönelttiği soru önergesinde 2019 Sayıştay Denetim Raporlarında tespit edilen bir bulguya göre, yapılan incelemelerde hizmete açılan 10 şehir hastanesinin yatırım dönemlerinde belli oranlarda iş artışı yapıldığını, Mersin, Isparta, Eskişehir, Manisa, Ankara Bilkent ve Bursa Şehir Hastanelerinde kullanım bedelinin iş artışı ile aynı veya iş artışından daha az bir oranda artırıldığını ancak Kayseri Şehir Hastanesinde kullanım bedelindeki artışın iş artış oranının iki katı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

KAYSERİ’YE ÖZEL 2 KAT ÖDEME!

“Kayseri Şehir Hastanesi projesinin yatırım döneminde bazı gereklilikler sonucu sabit yatırım tutarının yüzde 54’ü oranında iş artışı yapılmasına rağmen, idare tarafından görevli şirkete ödenecek kullanım bedeli tutarının 3 oranında artırıldığını” söyleyen Çıray, Şehir Hastaneleri sözleşmelerindeki bir maddeye dikkat çekti.

Çıray, tüm şehir hastaneleri sözleşmelerinde bulunan “Ek-22 Değişiklik Prosedürüne” göre belirlenen kullanım bedelinin, iş artışı sonucu işlerin maliyetinde meydana gelen artış miktarına uygun olarak yapılması ve idareye ek mali külfet getirilmesini önleyecek şekilde saptanması gerektiğini belirterek, “Genel olarak diğer şehir hastanelerindeki kullanım bedeli artış oranları, iş artış oranları ile paralellik göstermekte hatta kullanım bedelindeki artışın çoğunlukla düşük olduğu görülmektedir. Ancak Kayseri Şehir Hastanesinde ise kullanım bedeli artış oranı iş artış oranının iki katı olduğu göze çarpmaktadır” dedi.

KONUYLA İLGİLİ KAMU İDARESİ CEVABEN “YAPTIK OLDU DEMİŞ”

Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı da olan Dr. Aytun Çıray, Sayıştay denetim raporuna göre konuyla ilgili kamu idaresinin cevabının şeffaf olmadığına dikkat çektiği önergesi şöyle:

“Denetim raporuna göre konuyla ilgili Kamu İdaresi cevabında ‘şehir hastanelerinde iş artışı meydana geldiğinde, sözleşme eki Ek-22’de belirtildiği üzere İdare İşler Değişikliğinin getirdiği yeni finansman maliyetleri de dahil tüm maliyet artışı projenin finansal modeline işlenerek kullanım bedeli revizyonunun yapıldığı’ ifade edilmiş. Yani burada kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili mali şeffaflık yok sayılmıştır. Vatandaş iş bulamazken, evine ekmek götüremezken, tüm dünyanın terk ettiği ve zaten çok yüksek bedeller ödediğimiz bu kullanışsız şehir hastaneleri projelerinde, kamu kaynaklarının şirketleri zengin etmek için har vurup harman savurulması kabul edilemez.”

Önergeyle Bakan Koca’ya yöneltilen sorular şöyle:

Kayseri Şehir Hastanesinde ortaya çıkan bu ek mali külfetin diğer tüm şehir hastanelerinden farklı olarak iş artış oranının iki katı olmasının sebepleri nelerdir?

Şehir hastaneleri sözleşmelerinin 44.4’üncü maddesinde yapılacak iş artışlarının kümülatif toplamının toplam sabit yatırım tutarının ‘sini geçemeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu madde hükmü ile şehir hastaneleri projelerinde yapılacak iş artışlarına bir üst sınır getirilmiş olmasına rağmen Kayseri Şehir Hastanesinde söz konusu ek maliyetin 3 olarak belirlenmesi kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi anlamına gelmez mi?

Kullanım bedeli revizyonunda işletilen finansal modellerin, şehir hastaneleri sözleşmelerinin 41’inci maddesi gereği idarenin onayına tabii olduğu, idareye ek mali külfet getirme riski bulunan finansal modellerin idarece kabul edilmemesi gerektiği belirtilmesine rağmen bu finansal modeli kim ya da kimler ve neden kabul etmişlerdir?

Kayseri Şehir Hastanesi projesinde yapılan iş artışı sonucu kullanım bedelindeki artışın, işlerin maliyetindeki artıştan daha fazla olması ile İdareye ek mali külfet getirilmesinin sebebi araştırılmış ve gerekli düzeltmeler yapılmış mıdır? Eğer araştırılmadıysa ne zaman araştırmayı düşünüyorsunuz?

Önceki İçerikGalatasaray’da indirim talebini kabul etmeyenler Belhanda ve Feghouli
Sonraki İçerikCHP’li Nazlıaka’dan Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama