BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

SEVGİLİ OKUYUCULARIMIZ BU HAFTA SİZLERE, 4/b(Mülga Bağ-kur)
SİGORTALILARI İLE İLGİLİ GFENELİ İLGİLENDİREN  DOKUZ SORUYU
CEVAPLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ…
Bu tür geneli ilgilendiren soruları cevaplamakla bazı konuların
daha kısa yoldan anlatılabileceğini düşünüyorum.

1-Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?

Yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır.

2-Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine getirmek
gerekmektedir?

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların
yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 1479 ve 2926 sayılı kanun
hükümlerine göre belirlenmektedir. 1479 sayılı Kanuna tabi malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödeyenlerin, bu sigorta
kollarından aylığa hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde; belli bir
yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, sigortalılığa esas faaliyetine
son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra, Kurumumuzdan yazılı
istekte bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, 4/1-(b) sigortalılarının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi
için yazılı istekte bulunduğu tarih itibariyle kendi sigortalılığı
nedeni ile genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin
borcunun olmaması gerekmektedir.

3-Yaşlılık aylığı ne zaman başlar?

Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri
halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından
itibaren başlamaktadır.

4-Hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında hizmetlerim var. Tarafıma Hangi
statüden aylık bağlanır?

01 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı
boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli olacaktır. Bu
tarihten önce sigortalı olanlar ise son yedi yıllık fiili hizmet
süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin
eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi
olduğu statüden bağlanır.

5-5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum
ve 4 (b) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi
olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi?

İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı
olan ve tarafına 4(b) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı
4(a) kapsamında çalışır ise aylığı kesilmez ve prime esas kazançları
üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığı
almaktayken 4 (b) kapsamında sigortalı olanların 1/3/2016 tarihinden
itibaren tercihlerine göre aylıkları kesilir ve hakkında tüm sigorta
kolları uygulanır ya da aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.
4(c) kapsamında çalışılması durumunda 5335 sayılı Kanun gereği aylığı
kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

6-Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım.
İşten ayrıldığımda emekli aylığım tekrar nasıl bağlanır? Tekrar hesap
edilir mi?

Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak
artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan
tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından
oluşur.

7-Aylık artış oranları nasıl belirlenir?

Kurumumuzca bağlanan aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz tarihlerinden
geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranı kadar
artırılır.

8-Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?

5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, 4
(a) ve (b) kapsamında sigortalı olanlardan,

Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan,
Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde
malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara
yapılır.

9-Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden
önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi
gereğince, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla
hesaplanarak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin
yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her
yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler
için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar
geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile
güncellenerek tespit edilen tutarı,

toptan ödeme olarak ödenmektedir.
Aksaray toprak otel in yanın daki Emeklilik  Ofisimizde  biz  dönene
kadar  emekli SGK İl Md. Yrd. arkadaşımız sorularınızı cevaplamaya
hafta içi her gün saat .10.00 ile 14.00 arasında devam
edecektir..Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın Dikili deki Reyhan
bağımızdan hepinize sağlıklı  günler diliyorum efendim.

Önceki İçerikDışişleri Bakanlığı’ndan Joe Biden’e sert tepki
Sonraki İçerikYeniçağ yazarı iddia etti: Bill Gates, kripto para değil, Trakya’da toprak alıyor