EMEKLİ AYLIĞIDAN NE KADARI HACZEDİLİR? İŞE SÜREKLİ GEÇ GELEN İŞCİNİN BU SÜRELERİ PRİM GÜNÜNDEN DÜŞÜLEBİLİR Mİ?

Sevgili okuyucularımız bu hafta  bir iş verenimizin sorusu üzerine,
emekli aylığından  haciz kesintisi yapılabilir mi ne kadar kesinti
yapılabilir bu konuya açıklılk getirmek istiyorum.
1-EMEKLİ AYLIĞININ NE KADAR KISMI HACZEDİLEBİLİR.?

Soru söyle;2008-2010 yılları arasında ortak olduğum şirketin SGK
borçlarından dolayı üç ay önce ödeme emri geldi. Borçları ödeyemediğim
için emekli maaşımdan kesinti yapılmaya başlandı.Haciz kesintisini
nasıl kaldırabilirim, kaldıramazsam borçları yapılandırabilir miyim
veya ne yapmam gerekir; Ömer A.

6183/58. maddeye göre SGK’ya olan borçları nedeniyle kendisine ödeme
emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcunun olmadığı veya kısmen
ödendiği ya da borcun zamanaşımına uğradığı hususundaki itirazını,
ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde alacaklı birimin
bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapması gerekiyor. Ödeme emri
tarafınıza 3 ay önce tebliğ edildiğine göre 15 gün içinde iş
mahkemesinde dava açmamış iseniz, mevcut durumda Sosyal Güvenlik
Kurumunca 5510/93. maddeye göre Kuruma olan borçlar ile nafaka
borçları için muvafakat aranmaksızın emekli aylığından kesinti
yapılması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla SGK’ya olan borçlarınız
nedeniyle emekli aylığınızdaki kesintinin kaldırılabilmesi için de
borcun ödenmesi veya taksitlendirilmesi gerekiyor.

Borcun tamamının ödenmesinin mümkün olmaması halinde hali hazırda
devam eden bir yapılandırma başvuru süreci olmadığı için borcun
6183/48. maddeye göre 36 aya kadar varan taksitler halinde ödenmesi
mümkün olacaktır. Anılan maddeye göre yapılacak taksitlendirme
işleminde toplam borç taksit süresine eşit olarak bölünmekte, ayrıca
taksitlendirilen tutarlara tecil faizi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 6183/71. maddede yer alan “Aylıklar, ödenekler, her
çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan
nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları
tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak
miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz. Asgari
ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz. “
hükmü yer almaktadır.

Buna göre SGK’ya olan borçlarınızı 6183/48. maddeye göre taksitler
halinde ödeyecek durumda değil iseniz emekli aylığınızdan yapılan
kesintinin üçte bir oranında yapılıyor olması halinde, kesintinin
emekli aylığınızın dörtte biri oranında yapılması hususunda SGK
müdürlüğüne başvurmanız yerinde olacaktır. Emekli aylığındaki
kesintinin üçte bir oranından dörtte bir oranına düşürülmesi
hususundaki inisiyatif, borç miktarı ve emekli aylığı da dikkate
alınarak SGK Müdürlüğünün yetkisi dahilindedir. Buna karşın emekli
aylığınızın asgari ücretin altında (2022 yılı için 4.253,40 TL’nin)
olması halinde emekli aylığının onda birinden fazla kesinti yapılması
mümkün olmadığından yapılacak başvuruya istinaden kesinti tutarının
emekli aylığının onda birine düşürülmesi gerekiyor.

Ayrıca ortak olduğunuz şirkette üst düzey yönetici konumunda
değilseniz, SGK borçlarından hissesiniz oranında sorumlu olacağınızdan
emekli aylığınızdan yapılmakta olan kesintinin şirketteki hissenize
isabet eden tutar üzerinden yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizde de
yarar görülmektedir.SGK borçlarından hissesiniz oranında sorumlu
olacaksınız.
Sevgili okuyucularımız bu hafta bir iş verenimizin işe geç gelen ama
işten de çıkarmayı düşünmediği bir işcisinin geç geldiği süreleri SGK
prim gün sayısından düşebilir miyim diye  bir sorusuna da cevap
verelim.
2-İŞE GEÇ GELEN İŞÇİNİN PRİM GÜN SAYISI SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEMEZ

Soru şöyle;Bazı çalışanlarımızın işe geç geldikleri günler oluyor.
Bundan dolayı işten çıkartmayı düşünmüyoruz ama bu geç gelmeleri
önlemek istiyoruz. Bu çalışanların ay içinde işe geç geldikleri
süreleri toplayıp ücretinden düşerek SGK prim günlerini eksik
bildirmemiz mümkün mü? Akif T.;

İş Kanunu’na göre çalışanın işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu
bulunduğu dikkate alındığında, mesai saatlerine riayet etmeyen işçinin
ay içinde mazeretsiz ve izinsiz olarak geç geldiği veya erken
ayrıldığı süreler toplanarak, bu sürelere isabet eden ücreti kadar
kesinti yapılabilir.

Ancak SGK’ya bildirilecek prim gün sayısı ile ilgili olarak 2020/20
sayılı Genelgede, kısmi süreli iş sözleşmesinin olmaması halinde
sigortalıların puantaj cetvelindeki çalışma süresi bir saat bile olsa
prim gün sayısının bir gün kabul edileceği açıklanmıştır.

Haliyle işçinin işe geç geldiği veya erken ayrıldığı süreler puantaj
kayıtlarıyla veya işveren/işveren vekili ve iki şahit tarafından
imzalanmış tutanaklarla kanıtlanabilir durumda olsa bile kısmi süreli
iş sözleşmesi yoksa ilgili aydaki prim gün sayısı SGK’ya eksiksiz
olarak, yani 30 gün üzerinden bildirilmelidir. Bu durumda işçi
ücretinden mesai saatine riayet etmediği sürelere ilişkin ücretinin
düşülerek bulunan brüt ücretin 30 günlük brüt asgari ücretin altında
kalması halinde, brüt asgari ücret ile sigortalıya ödenen brüt ücret
arasındaki sigortalı hissesine isabet eden primlerin de işveren
tarafından karşılanması gerekecektir.

Diğer taraftan işveren mesai saatlerine riayet etmeyen işçisinin geç
geldiği sürelere ilişkin ücretini eksik ödemek yerine, İş Kanunu’nun
38. maddesine istinaden toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde
gösterilmiş olması ve bir ayda 2 gündelikten fazla olmamak kaydıyla
ücret kesme cezası da verilebilir. Bu durumda ceza tutarı işçi
ücretinden kesilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına
yatırıldığından ücret kesme cezası uygulanan işçinin prim günüyle
birlikte prime esas kazancı da SGK’ya eksiksiz olarak bildirilmelidir.
Sevgili okuyucularımız Aksaraydaki emeklilik ofisimizde çalışma
hayatıyla ilgili sorunlarınıza yardımcı olunmaktadır.İrtibat telefonu
0 532 541 02 70.
Gelecek hafta yine sizleri ilgilendiren önemli konularla ilgili
sorulara cevap vermeye çalışacağız inşallah.Yazılarımızı gönderdiğimiz
Dikili deki Reyhan bağımızdan hepinize sağlıklı ve huzurlu günler
diliyoruz.Haziran ayı son haftası Aksaray a geldiğimiz de kanal68
Televizyonumuzdan da  her hafta  Sgk ile ilgili konuları sizlerle
paylaşacağız inşallah.Hoşca kalın efendim.

Önceki İçerikRusya: Ukrayna’daki yabancı gemilerin Karadeniz’e güvenli çıkışı için koridor uzatıldı
Sonraki İçerikAhmet Ağaoğlu’ndan Ali Koç’a: Kendi başarısızlıklarını örtmek için…