EV HİZMETLERİDE AYDA 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞAN VE APARTMAN KAPICILIĞI YAPALARIN KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI İLE SGK BİLDİRİMLERİ.

Sevgili okuyucularımız bu hafta ev hizmetlerinde ayda 10 günden
fazla çalışanlar ile apartman kapıcısı olarak çalışanların SGK ya
hizmet bildirimlerinin kolay işverenlik uygulaması vasıtasıyla
yapılması hususunu ele alacağız. Bir de bir işverenimizin çalışan
bayan işcisi ile ilgili bir sorusunu cevaplıyacağız.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla süreyle istihdam edilen
sigortalılar ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalışan sigortalıların
SGK bildirimleri 1/5/2021 tarihinden itibaren “Kolay İşverenlik”
uygulaması vasıtasıyla yürütülmektedir. Ancak gerek ev hizmetlisi
çalıştıran kişilerin gerekse apartman/site yönetimlerinin bu
uygulamanın kullanımıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları
nedeniyle kimi zaman veri girişlerini süresi içinde yapmayarak cezalı
duruma düştükleri veya primlerini teşviksiz olarak ve gecikme zammıyla
ödemek durumunda kaldıkları görülmektedir.

İlk defa ev hizmetlisi veya apartman görevlisi çalıştıracak kişilerce
işyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesinin gönderilmesinin ve ilgili
sosyal güvenlik merkezince tescil işlemlerinin yapılmasının ardından
yapılacak ilk işlem, e-Bildirge şifresinin e-Devlet uygulaması
üzerinden onaylanmasıdır.

Sonrasında sigortalının ay içindeki prim gün sayısı, brüt ücreti, 30
günden az çalışacaksa eksik gün sayısı ve nedeni, ayrıca
yararlanılacak prim teşvikine ilişkin kanun numarasının seçimi Kolay
İşverenlik uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

Sigortalının prim gün sayısının ve prime esas kazancının çalışmaya
başladığı ayın sonuna kadar, eksik gün sayısı ve nedeni ile teşvik
kanun numarasının seçiminin ise sigortalının çalışmaya başladığı
tarihi izleyen ayın 14’üne kadar girilmesi gerekmekle birlikte,
sisteme girilecek tüm bilgilerin sigortalının çalışmaya başladığı ayın
sonuna kadar girilmesi yerinde olacaktır.

e-Bildirge şifresi onaylanmış ise bilgiler işveren tarafından
girilmese bile sistem otomatik tahakkuk yapar.

e-Bildirge şifresinin e-Devlet üzerinden onaylanmış olması halinde,
sigortalının prim günü, kazancı ve diğer bilgileri Kolay İşverenlik
uygulamasına girilmemiş olsa bile sigortalının işe başladığı tarihten
aynı ayın sonuna kadar geçen gün sayısı ve bu gün sayısına isabet
günlük brüt asgari ücret üzerinden prim tahakkuk işlemleri sistem
tarafından otomatik olarak, ancak herhangi bir teşvik indirimi
uygulanmaksızın gerçekleştirilmektedir.

Takip eden aylarda ise prim tahakkuk ve SGK hizmeti yine sistem
tarafından 30 gün üzerinden ve teşviksiz olarak otomatik
oluşturulmaktadır. Bu işlem sigortalının prim gün sayısı ve kazancı
ile diğer bilgilerinin e-Bildirge kullanıcısı tarafından Kolay
İşverenlik uygulamasına girileceği vakte kadar aynı şekilde devam
etmektedir. Haliyle, bu bilgiler Kolay İşverenlik uygulamasına
girilinceye kadar prim teşviklerinden yararlanılamayacağı gibi
sigortalının ay içindeki prim gün sayısı 30 günden az bile olsa prim
tahakkuk işlemleri 30 günlük asgari ücret üzerinden hesaplanacağından,
gerekli bilgilerin bir an evvel girilmesi önem taşımaktadır.

e-Bildirge şifresi onaylanmamış ise tahakkuk ve hizmet kaydı oluşmaz.

Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Bildirge şifresi
e-Devlet üzerinden onaylanmamışsa sigortalının SGK hizmeti ve prim
tahakkuku oluşturulamamaktadır. Dolayısıyla e-Bildirge şifresi
onaylanmadığı takdirde, süresi dışında yapılacak SGK bildirimleri
nedeniyle idari para cezasına maruz kalınacağı gibi, primlerin de
teşviksiz olarak ve gecikme zammıyla birlikte ödenmesi durumuyla
karşılaşılabilecektir.

Takip eden ayın 21’i ila 26’sı arasında hataları telafi etmek mümkün.

Kolay İşverenlik uygulaması üzerinden gerçekleştirilen veri girişleri
sonrasında sigortalıların prim tahakkukları, takip eden ayın 15’inden
itibaren banka ekranlarına yansıtılmaktadır.

Bu işlemler bildirgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen ayın 21’i ila
26’sı arasında yapıldığı takdirde, hem prim teşviklerinden
yararlanılabilecek, hem de bildirgeler cezasız olarak işleme
alınacaktır. Takip eden ayın 26’sı geçirildiği takdirde ise prim
belgelerinin e-Bildirge V2 uygulaması üzerinden bu defa geriye yönelik
olarak düzenlenmesi gerekecektir ki, bu durumda hem idari para
cezasına maruz kalınacak, hem prim teşviklerinden yararlanılamayacak,
hem de ödeme süresi geçmiş ise primlerin gecikme zammıyla birlikte
ödenmesi gerekecektir.

RAPOR ÖNCESİ 90 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT!

Bir iş verenimizin şöyle bir sorusu var.Doğum öncesi istirahat
raporunu aldığı tarihte 90 günü bulunmayan çalışanımız adına, doğumun
gerçekleştiği tarihe kadar sigorta günü bildirdiğimizde 90 günü
tamamlarsa rapor parası alabilir mi?

2016/21 sayılı SGK Genelgesine göre, doğum öncesi istirahate ayrıldığı
tarihte geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için 90 prim günü
bulunmayan sigortalının, doğum öncesi istirahate ayrıldığı tarih ile
doğum yaptığı tarih arasındaki prim günleri eksiksiz bildirilmiş olsa
da geçici iş göremezlik ödeneği verilecek süre ile sigorta primi
bildirilmiş süre çakışamayacağından, bu süre zarfında bildirilmiş prim
günleri 90 günün hesabında dikkate alınmamaktadır.

Haliyle 90 prim günü şartının her halükarda doğum öncesi istirahat
raporunun alındığı tarihten önce sağlanmış olması gerekiyor.
Sevgili okuyucularımız bu yazılarımızı gönderdiğimiz Dikili deki
Reyhan bağımızdan hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aksaray daki
emeklilik ofisimizde arkadaşlar çalışma hayatı ve emeklilik ile ilgili
sorularınıza yardımcı olmaktadır. İrtibat telefonu 0 532 541 02 70.
Ramazan ayının bu son on gününde idrak edeceğimiz Kadir gecesini
rızasına uygun bir şekilde ihya etmeyi rabbım hepimize lütfetsin
inşallah.Hoşca kalın efendim.

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyeleri; SSK 4/a kapsamda aylık alanlar 27 ve 28 Nisan da, Bağ-Kur (4/b) ve YC Emekli Sandığı 4/C kapsamında aylık alanların ise 29 Nisan günü hesaplarına yatırılacaktır.

Önceki İçerikElon Musk: Twitter’ı alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak
Sonraki İçerikKadınlar futbolunda Barcelona-Wolfsburg maçı tarihe geçti