GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

1-Hastalık hali nedir?

Kanunun 15 inci maddesinde hastalık hali, sigortalının iş kazası ve
meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan
rahatsızlıklar olarak tanımlanmaktadır.

2-Hastalık sigortası kapsamında bulunan sigortalılar kimlerdir?

> 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar
> Aday çırak, çırak ve stajyerler,
> Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
> İntörn öğrenciler

> Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar

hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre
hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği
verilmemektedir.

3-Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar hakkında hastalık
sigortası hükümleri uygulanır mı?

Söz konusu sigortalılara hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz.

4-Hastalık sigortasından sağlanan haklar nelerdir?

Bu sigorta kolundan hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş
göremezliğin üçüncü
gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

5-Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanılması için aranan şartlar nedir?

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

a-İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

b-İstirahatin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa
vadeli sigorta primi
bildirilmiş olması,

c-Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimler veya sağlık
kurullarından istirahat raporu
alınmış olması gerekmektedir.

6-Geçici iş göremezlik ödeneği hangi günden başlar?

Hastalık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneği istirahatin üçüncü
gününden başlar.

7-Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanır?

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük
kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı
veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on
iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime
esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. On iki aylık dönemde çalışmamış
ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş
kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa
verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas
tutulacak günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş
göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime
esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi
suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise
aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı
esas tutulacaktır.

8-Yatarak tedavide verilen ödenek miktarı ne kadardır?

Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak sigortalının günlük
kazancının yarısıdır.

9-Ayaktan tedavide verilen ödenek miktarı ne kadardır?

Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak sigortalının günlük
kazancının üçte ikisidir.

10-Geçici iş göremezlik ödeneği için nereye müracaat etmeliyim?

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi konusunda sorun yaşayan
sigortalılarımız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinin
kısa vadeli servisine başvurması gerekmektedir.

11-Geçici iş göremezlik ödemeleri nereden yapılmaktadır?

E-ödenek sistemi üzerinden işlemler tamamlandıktan sonra varsa
sigortalının hesap numarasına yoksa T.C.  kimlik numarasına protokol
imzalanmış bankaya söz konusu ödenek gönderilmekte ve ödemesi
yapılmaktadır.

Sevgili okuyucularımız bu hafta halk arasında rapor parası olarak
ifade edilen geçici iş göremezlik ödeneğini ele aldık.Gelecek hafta
başka bir konuda buluşmak üzere hoşça kalın efendim.Yazılarımızı
gönderdiğimiz Altınova yakınındaki Reyhan Bağımızdan selamlarımızı
iletiyor,sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.

Önceki İçerikSon dakika: Tam kapanmanın ilk gününde korona tablosu paylaşıldı! Vaka ve can kaybında son durum…
Sonraki İçerikKripto paralarla ilgili flaş gelişme! Çalışma grubu kuruldu… Yeni düzenleme yolda