KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) ve NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (NÜD) DEN İŞ VERENLERİMİZ NASIL YARARLANACAKLAR?

Sevgili okuyucularımız bu hafta  işverenlerimiz ile ilgili bir
konuyu ele alacağız.Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve nakdi ücret desteği
(NÜD) den işverenlerimiz nasıl yararlanacaklar.?
Ancak bu konuya geçmeden önce önemli bir gelişmeyi sizlerle
paylaşmak istiyorum.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 600 bin borçlu, toplam 30 milyar
liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.

7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı
gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre başvuru ve ödeme
süresi 1 ay uzatılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete de
yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması’na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk
ödeme tarihi 1 ay ertelendi.
Buna göre yarın Salı günü sona erecek olan yapılandırma başvuru süresi
30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.Bu çerçevede peşin veya
ilk taksit ödeme süresi de bir ay ertelenmiş oldu.
BU hatırlatmadan sonra konumuza gelelim.

KÇÖ VEYA NÜD’DEN YARARLANAN İŞVERENLER ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN NASIL
YARARLANACAK?

2016 yılından bu yana uygulanmakta olan asgari ücret desteğinden 28
Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7333 sayılı Kanun ile
1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında da yararlanılmasına imkan
sağlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun geçici 85. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca
2020 yılında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2021 yılında
asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için aranılan ilk şart,
2021 yılının her bir ayındaki uzun vadeli sigortalı koluna tabi belge
türü ile bildirimi yapılan sigortalı sayısının, 2020 yılında en az
sayıda uzun vadeli sigortalı koluna tabi belge türü ile bildirim
yapılan aydaki sigortalı sayısına eşit veya üzerinde olmasıdır.

Örneğin 2020/Ocak ila Aralık ayları arasında uzun vadeli sigorta
koluna tabi belge türü ile en az sayıda sigortalı bildiriminin
yapıldığı ayın 2020/Mart ayında 8 sigortalı olduğu düşünüldüğünde bu
işyerinde 2021 yılında verilecek asgari ücret desteğinden uzun vade
sigortalı koluna tabi belge türü ile bildirilen 8 veya üzerinde
sigortalı bildiriminin yapıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

Bu şartın yerine getirilmesi sırasında Pandemi salgını nedeniyle
çalışanlarını ücretsiz izne veya kısa çalışmaya çıkartmak zorunda
kalan, haliyle 2020/2021 yıllarında Pandemi salgını nedeniyle sıfır
günlü bildirim yapmak zorunda kalan işverenler yönünden destekten ne
şekilde yararlanılabileceği de 2021/28 sayılı Genelgede yapılan
açıklamalar çerçevesinde aşağıda izah edilmiştir.

KÇÖ/NÜD’den yararlanan işverenler yönünden uzun vadeli sigorta koluna
tabi çalışan sayısının hesabı

Genelgede; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı
ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı
sayısının tespitinde, gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş)
sigortalılar (destekten yararlanılacak ayda/dönemde eksik gün nedeni
2-Ücretsiz İzin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz İzin,
27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin,
29- Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer olarak seçilen sigortalılar hariç)
ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanların dikkate
alınmayacağı açıklanmıştır.

Buna göre;

-2020 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile
bildirilmiş en az sayıda sigortalının bulunduğu aydaki sigortalı
sayısının hesabında, eksik gün nedenine bakılmaksızın sıfır günlü
sigortalılar hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

-2021 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile
bildirilen sigortalı sayısının hesabında, prim günü bulunan
sigortalıların yanı sıra uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü
ile sıfır günlü olarak bildirilmiş ve eksik gün nedeni 2-Ücretsiz
İzin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz İzin, 27-Kısa Çalışma
Ödeneği ve Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin, 29- Pandemi
Ücretsiz İzin ve Diğer seçilen sigortalılar da hesaba dahil
edilecektir.

2021 yılında sıfır günlü bildirilmiş olmakla birlikte eksik gün nedeni
yukarıda belirtilen kodlar dışında bildirilmiş sigortalılar ise
çalışan sayısının hesabına dahil edilmeyecektir.

2021 yılında yararlanılacak asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesabı

2020 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı bildiriminde
bulunmuş olan işverenler 2020 yılının aynı ayında aynı ayında uzun
vadeli sigorta kolundan bildirim yapılmış prime esas kazancı 147,00 TL
veya altında olan sigortalıların prim gün sayısı aşılmamak kaydıyla,
2021 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile bildirilen
sigortalıların prim gün sayısının 2,50 TL ile çarpımı sonucu
hesaplanan tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanacaklardır.

Ne var ki, 2020 yılının ilk aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi
belge türü ile bildirimde bulunan bazı işverenler Pandemi salgınının
ardından sigortalıların bir kısmını veya tamamını ücretsiz izne veya
kısa çalışmaya çıkartmak durumunda kalmışlardır.

SGK sistemi hesaplıyor.

Yararlanılacak asgari ücret destek tutarının hesabı oldukça karışık
olmakla birlikte, 2021 yılında yararlanılacak asgari ücret desteği,
herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın şartları sağlayan işverenlere
SGK tarafından otomatik verilecektir.

Önceki yıllarda asgari ücret desteklerin yararlanılması sırasında baz
alınacak asgari sigortalı sayısı ile cari yılda yararlanılan asgari
ücret destekleri, “İşveren Sistemi” uygulamasında yer alan “Müfredat
Kartı” sekmesinden erişilen ekranda yer alan “Seçim” kısmına “6661
Asgari Ücret” girilmesi halinde sistem tarafından gösterimi
yapılmıştır.

2021 yılında verilecek olan asgari ücret desteklerinin de önceki
yıllarda olduğu gibi bahse konu ekran vasıtasıyla gösteriminin
yapılacağı düşünülmektedir.
Sevgili okuyucularımız Sosyal Güvenlikle ilgili soru ve
sorunlarınızı Aksaray daki ofisimizde paylaşmaya devam etmekteyiz.
İrtibat tlf. 0 532 541 02 70  Gelecek hafta yeni bir konuda buluşmak
ve geneli ilgilendiren sorularınıza cevap vermek üzere hoşca kalın
sağlıcakla kalın efendim.

Önceki İçerikBorsada işlem hacmi rekoru
Sonraki İçerikZAFER BAYRAMI ve ATATÜRK