Meslek hastalığı nedir?

SEVGİLİ OKUYUCULARIMIZ BU HAFTA GEREK İŞ
VERENLER GEREKSE DE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN TAM OLARAK BİLİNMEDİĞİNİ
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ MESLEK HASTALIĞINI İNCELEYECEĞİZ.

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı
geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik
halleridir.

2-Meslek hastalığı sigortası?
Meslek hastalığına yakalandığı Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen
sigortalılarımıza sosyal güvence sağlayan sigorta türüdür. Bu kapsamda
sigortalılarımıza sağlanan haklar; geçici iş göremezlik ödeneği ve
sürekli iş göremezlik geliridir.

3-Bir olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için Hangi Unsurları
Taşıması Gerekmektedir?
Bir hastalık veya engellilik halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için;
-Sigortalı olunması,
-Hastalık veya engellilik halin yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması,
-Sigortalının hastalanması ya da bedence veya ruhça engelli bir hale gelmesi,
-Hastalığın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliğinde yer alması ve Yönetmelikte belirtilen süre içinde
meydana çıkması,
-Meslek hastalığının Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi,
unsurlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.
4-Meslek hastalığının tespiti nasıl yapılır?
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu;
a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne
uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı
diğer tıbbi belgelerin,
b)  Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma
şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim
raporları ve gerekli diğer belgelerin,
Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilir.
5-Hangi hastalıklar meslek hastalığı kapsamında değerlendirilir?
Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı
geçici veya sürekli hastalıklar bu kapsamda değerlendirilir.

Örneğin; kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları
“Pnömokonyoz” ve “Antrekozis”, mermer ocakları veya kot taşlama
işyerlerinde çalışanların tutuldukları “Silikozis”, tütün
işletmelerinde çalışan sigortalıların yakalandıkları “Tabakozis” gibi
hastalıklar, işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana
gelen tipik meslek hastalıklarından olduğu gibi, sıtma ile mücadele
işlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde
çalıştıkları sırada yakalandıkları “Sıtma” hastalığı veya hayvanlarla
ilgili işlerde çalışanların yakalandıkları “Şarbon” hastalığı, vb.
hastalıklar da, işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelen, meslek
hastalıklarından sayılmaktadır.

Sevgili okuyucularımız gelecek hafta bir başk konuda buluşmak üzere
hoşça kalın efendim.

Önceki İçerikMilli futbolcu Yusuf Yazıcı, Covid-19’u atlattı
Sonraki İçerikKayıp hemşire Ahmet Uğur’un, 17 gün sonra cansız bedeni bulundu