MİLLİ MÜCADELE’NİN İSİMSİZ KAHRAMANLARINDAN DR. FAZIL (DOĞAN) BEY

MİLLİ MÜCADELE’NİN İSİMSİZ KAHRAMANLARINDAN
DR. FAZIL (DOĞAN) BEY

Uzm. Öğrt. Ali DUYAN
ECDAD- (Kütahya – Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı)

Değerli “Kafkas Haber” okuyucuları;
Sizlere tam bir asır önce benim ilçemde başlayan ve 4 yıl devam eden yaşanmış bir kahramanlık öyküsünden bahsedeceğim.
Bir ilçe düşünün gençlerini Trablusgarp’ta, Balkan savaşlarında, 1. Dünya savaşında ve özellikle Çanakkale’de kaybetmiş. (Biz ECDAD-Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği olarak bu isimleri araştırdık ve tespit edebildiğimiz 247 şehidimizin isimlerini www.ecdad.org.tr isimli internet sayfamızda yayınladık.)Sönen ocaklar, dul kalan gencecik fidanlar. Bunlar yetmezmiş gibi yıkılmakta olan bir imparatorluk ve asker kaçaklarının dağlara çıkıp eşkıyalığa başladıkları bir dönem. En kötüsü çekirge salgını ile başlayan bir kıtlık. Mısır koçanlarının öğütülerek açlıkla mücadele edildiği bir dönem. Elindeki ekmeğini eşkıyalara kaptırmamak için çırpınan bir halk.
İşte böyle bir ortamda 1. Dünya savaşında güney cephesinde askerliğini yapmış, teskeresini aldıktan sonra ailesinin yanına gitmeden arkadaşları ile daha önceden kararlaştırdıkları şekilde benim ilçeme bir doktor çıkagelir. Bugün bile Emet’te gönüllü çalışacak doktor bulunamazken bir asır önce Anadolu’nun en ücra köşelerinde çalışmayı amaç edinen bu doktorlar kimdir?
DR. FAZIL BEY VE ARKADAŞLARI
Dr. Fazıl Bey 1892 yılında Midilli’de dünyaya gelmiştir. Annesi Gül Hanım, babası Abdullah Efendi’dir. İlk ve orta öğrenimini Midilli’de gerçekleştiren Dr. Fazıl Bey “Darülfünunu Osmani”ye bağlı eski adıyla“ Tıbbiye-i Şahaneyi Mülkiye” şimdiki adıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirir. 25 Mart 1912’ de resmen kurulan Türk Ocağı’nın 1911’ de temellerini atan 190 tıbbiyeliden biridir.


Dr. Fazıl Bey tıp öğrenimi esnasında
Arkadaşları ile daha önceden yaptıkları plana göre Dr. Fazıl (DOĞAN) Bey ve Dr. Mustafa (ALP) Bey Emet’e gelecek Dr. Hasan Ferit (CANSEVER) Bey ve Dr. Reşit Galip Bey Tavşanlı’da kalacak, memleketin kötü haline merhem olabilmek için çalışacaklardır. Ancak Dr. Mustafa Bey biraz rahatsız olduğu için o da Tavşanlı’da kalacak Dr. Fazıl Bey Emet’e tek başına gelecektir.
Emet’te halk Dr. Fazıl Bey hakkında tedirgindir. Kendisi ile ilgili birçok safsatalar ortaya atılır. Ama tedavileri isabet ettikçe efsaneleşmektedir. Hekim eli değen ilçeye çevre köylerden de akın akın hasta gelmektedir. Önce bir tas yemeğini alıp doktora koşan halk O’nunla yemek yemek, akşam sohbetlerine katılmak için can atıyordu. Bu güçlü yakınlığın ulaştığı başka bir boyut ise hastalar önce odadan sofaya seslenerek muayene olurken yavaş yavaş odaya girmeye ve Dr. Bey’in yanında soyunmaya kadar ulaştı. Akşam sohbetleri gün ortasına taşındı. Hatta bir keresinde Müftü Osman Bey Dr. Fazıl Bey’e;
“Dr. Bey ne olur şu sohbetleri namaz vaktinde yapma. Kimse cemaate gelmiyor.” diye serzenişte bulunur.
15 Mayıs 1919’a gelindiğinde Dr. Fazıl Bey’e İzmir’deki arkadaşı Nurettin Ragıb (EGE) Bey’den İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiği haberi gelir. İşte o andan itibaren Dr. Fazıl Bey Emet’te sadece bir tıbbiyeli değil, aynı zamanda silah ve savaşçı toplayan bir Harbiyelidir. Aynı gün Emet’in ileri gelenleri ile bir araya gelerek “Emet Müdafa-i Vatan” cemiyetini kurar. Bu cemiyet işgalden hemen sonra kurulan batıdaki ilk cemiyettir. Sonra dağdaki eşkıyaların bazılarını ikna ederek, bazılarını da cebr kullanarak ilçeye getirir ve “Emet Milli Müfrezesi”ni kurar. 17 Aralık 1919’da asırlardır Söğüt’te yapılan Osmanlı kuruluş şenliklerinin Emet’te yapılmasını sağlayarak yörük boylarının da desteğini almış Emet Milli Müfrezesini daha da güçlendirmiştir. Bu müfreze Gediz ve Demirci’yi Yunan istilasından kurtarmış, Simav’daki isyanı bastırmıştır. Yunanlılara vurkaç taktiği uygulayarak Emet’i silah deposu haline getirmiştir. Kendisine “Demirci- Gördes dolayları kumandanı” ünvanı verilmiştir. Kuvayı Seyyare Kütahya’ya gelince ona bağlanmış, Çerkes Ethem olayından sonra da lağvedilmiştir. Çerkes Ethem olayını çözen de yine Dr. Fazıl Bey’dir. Anılarında bahsettiğine göre Çerkes Ethem’e verilmesi gereken kardeşinin gönderdiği mektup yanlışlıkla Dr. Fazıl Bey’e verilir. O’ da mektubu okuduktan sonra İnönü’ye telgraf çeker ve durumu haber verir.
Bu olaydan sonra kendisinden faydalanılmak üzere Ankara’ya çağrılır. Kütahya’ya vardığında bizim için o dönemde tek hezimet olan Kütahya-Eskişehir muharebelerine şahit olur. Eskişehir’e vardığında rahatsızlanır ve beş parasız kalır. Durumu Emetlilere haber verir ve yine yardımına koşarlar. Bir müddet tedavi görüp istirahat ettikten sonra Ankara’ya ulaşır. Garb cephesinde olup biteni mecliste vekillere anlatır. Milli Mücadele’den sonra da daha önce ailesinin gelip yerleştiği Ayvalık’a gider.

Milli Mücadele’ye katkılarından dolayı 28 Mayıs 1928’de
T.B.M.M. tarafından İstiklal Madalyası ile taltif edilir
Dr. Fazıl Bey tarafından ateşlenen milli ruh O Emet’ten ayrıldıktan sonra da devam eder. 20 Şubat 1922’de Emet Hükümet Konağı bir bölük yunan askeri tarafından işgal edilir. Ama Emet halkı işgale ve zulme sessiz kalmaz. 20 Nisan 1922’de Emet’teki yunan bölüğüne erzak temini için Değirmisaz köyüne giden 10 yunan askeri pusuya düşürülerek 6 Yunanlı öldürülür. Bu olayın intikamını almak için Değirmisaz muhtarı ve iki azası tutuklanarak Emet’e getirilir. Akla hayale gelmeyen işkenceler yapılır. Emet sokaklarında inleyen feryatlara halk daha fazla sesiz kalmaz. 24 Nisan 1922’de Emet Hükümet Konağı ateşe verilir ve kaçmaya çalışan 40 yunan askeri öldürülür. Bu olayın duyulmasından hemen sonra Emet’e Kütahya’dan bir tabur Yunan askeri sevk edilir. Bu yunan taburu da 27 Nisan 1922’de Emet’e 15 km. mesafede bulunan Cevizdere’de pusuya düşürülür ve 200 Yunanlı imha edilir. 70 kadar Emetli tarafından gerçekleştirilen bu kahramanlık öyküsü her yıl “27 Nisan Cevizdere Zaferi” adı altında yerel bayram olarak kutlanılmaktadır. Bu olaylar batıdaki ilk sivil direniştir ve Yunanlılara ilk defa bu kadar zayiat verdirilmiştir. Dr. Fazıl Bey anılarının son kısmında bu olaylardan bahsederek “300-400 km. etrafı işgal altında iken; Emetlilerin bu büyük kahramanlığını işgal altındaki başka yerlerde gösterseydi düşmanın birçok kaleleri alarak Anadolu içlerine girmesi bir hayal olurdu.” diye anılarını bitirir.
Yunanlılar bu sefer intikam için uçak takviyeli 2 alayı İzmir’den 2 alayı da Kütahya’dan toplam 4 alayı Emet üzerine sevk eder. Dolayısı ile Emetliler düzenli ordumuzun karşısında olması gereken 4 alayı üzerine çekerek düşmanın savunma hattını zayıflatmıştır. Halk dağlara çekilmiştir. Bu 4 alay yunan askeri çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden gördükleri yerlerde sivilleri şehit etmişlerdir. Türk Tarih Kurumu tarafından bastırılan İbrahim Ethem AKINCI’nın Demirci Akıncıları isimli kitabında “Emet Vekayi ve Fecayii” başlığı altında bu olaylardan bahsederek şöyle der: “Avrupalıların ve Yunan gazetelerinin medeni ve insani olduklarını iddia ettikleri Yunanlıların bu fecayi ve mezalimini görsünlerde utansınlar”
Sonuç olarak; Dr. Fazıl Bey gibi Milli Mücadeleye katkı sağlayan birçok isimsiz kahramanlarımızın isimleri yaşatılmalı ve gençlerimize anlatılmalı. Zira Atatürk’ün dediği gibi “Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez.”

Önceki İçerikKAFKAS KARTALI FİLMİ” VE KARS/DİKME KÖYÜ…
Sonraki İçerikMİLLETİMİZİ TEHDİT EDEN EN BÜYÜK TEHLİKE AHLÂKSIZLIK