ÖZEL HASTANELERDEKİ MUAYENE VE TEDAVİLERDE ALINAN KATILIM PAYI-YURTDIŞI EMEKLİLERİNİN VERECEĞİ YOKLAMA BELGESİ-EVLENME İZNİ

MAZERET İZNİ NE ZAMAN KULLANILABİLİR?

Evlilik nedeniyle mazeret iznini resmi nikah tarihinde değil de düğün
yapacağımız tarihte kullanmak istiyorum, mümkün müdür acaba? Fatma
D.nin bu sorusuna cevap vererek başlayalım bu haftaki yazımıza

Mazeret izinleri kural olarak mazeretin doğduğu tarihte başlar ve
mazeretin doğduğu tarihten itibaren kullanılması gerekir.

Evlilik nedeniyle kullanılacak 3 günlük mazeret izninin hangi tarihten
itibaren (nikah tarihinden mi, düğün tarihinden mi) başlayacağına
yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.BU husus birazda işveren ile
işçinin mutabık kalması halinde düğün tarihinde de
kullanılabilmektedir.

Sevgili okuyucularımız yurt dışı borçlanması ile emekli olan
vatandaşımızın yoklama belgesi ile  ilgili sorusuna SGK nın
yayınladığı konu ile ilgili bildirisiyle  cevap verelim.
Bu  konuyla ilgili olarak SGK 4 Nisan da bir bildiri yayınladı.

3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerini borçlanarak
malullük, yaşlılık/ emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının
devam edip etmediği hususu, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) gerekli
görülen zaman ve hallerde araştırılabilmektedir.

Ödenmekte olan aylıklar, ilgililerin yurt dışında yabancı ülke
mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da
sosyal yardım ödeneği alması halinde kesilmektedir.

SGK, Emniyet Genel Müdürlüğünden her yıl aldığı kayıtlara göre altı
aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğunu tespit ettiği aylık
sahiplerinden, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı
bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını
gösterir belgeleri üç ay içinde Kuruma göndermelerini isteyebilmekte,
istenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise
bildirim yapmaksızın durdurabilmektedir.

Bu nedenle, altı aydan fazla yurt dışında bulunan aylık sahiplerinin;
ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle
karşılaşmamaları için, “3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus
Yoklama Belgesi”ni yurt dışında bulundukları altı aydan sonraki üç ay
içerisinde aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti
göstermeleri gerekmektedir.

Sevgili okuyucularımız özel hastaelerdeki muayane ve tedavilerde
alınan katılım payı ücretleri ile ilgili bazı sorularıda cevaplamak
istiyorum.

1-Muayene için ödediğim ücret haricinde hastaneden istirahat raporu
için bir daha para isteme hakları var mıdır?

1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73
üncü maddesine göre Kurumuzla sözleşmeli olarak hizmet veren vakıf
üniversiteleri ile özel sağlık hizmet sunucuları tarafından ilave
ücret alınmaktadır. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası
(GSS) kapsamında olan kişilerden Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve
eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına
kadar ilave ücret alınabilir. Özel sağlık hizmeti sunucuları ilave
ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere
asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır.
Sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta
veya hasta yakınının yazılı onayını almak zorundadır. Bu yazılı onay
alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek
ilave ücret talebinde bulunulamaz. Ayrıca istirahat raporu için ilave
ücret alınamaz.

2-SGK ile anlaşmalı özel hastanede kızımı ameliyat ettirdim. SGK bu
tedaviyi karşılıyor mu?

2-Kurumumuz ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme/protokol
imzalanmaktadır. Bu hastanelerden sağlanan sağlık hizmetlerinin geri
ödemesi yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer
alan kişilerin sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına
başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise
ancak Kurum mevzuatımızda yer alan acil haller nedeni ile
başvurabilir. Başvurduğunuz özel hastanenin Kurumumuz ile
sözleşmeli/protokollü olması gerekmektedir. Özel sağlık hizmet
sunucularınca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 73 üncü maddesine göre ilave ücret alınmaktadır. Özel
hastaneyi tercih etmenizden dolayı yapılacak ameliyatın Sağlık
Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen
işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.

3-Kemik iliği nakli için Kurum ile anlaşmalı özel hastaneler ilave
ücret alabilir mi?

3-Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin Kurumumuz
ile sözleşmeli/protokollü Sağlık Bakanlığınca kemik iliği nakli
merkezi ruhsatı olan sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları halinde
organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, ilave
ücret alınamayacak hizmetler arasında sayıldığından bu tedavilerden
hiçbir ilave ücret alınamaz.

4-Kanser hastası SGK ile anlaşmalı özel hastanede tedavi gördüğünde
ilave ücret alınır mı?

4-Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin Kurumumuz
ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları
halinde kanser hastaları için yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo
izotop tedavileri ile İlave Ücret Alınmayacak İşlemler Listesinde
(EK-2/G) yer alan işlemler ve bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık
hizmetleri, ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayıldığından
bu tedavilerden hiçbir ilave ücret alınamaz.

5-Özel hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalar için ilave ücret alınıyor mu?

5-Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerden yoğun
bakım hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alınamaz.

6-Özel hastanelerde yatak ücreti adı altında ücret alınabilir mi?

6-Sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları, 2 yataklı odalarda
sundukları otelcilik hizmetleri için Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT)
yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1,5 katını; tek
yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret
alabilir.
Sevgili okuyucularımız yazılarımızı size gönderdiğimiz Dikili deki
Reyhan Bağımızdan hepinize sağlıklı ve huzurlu bir ramazan Bayramı
geçirmenizi diliyorum.
Aksaray daki emeklilik ofisimizde  bu konularla ilgili soru ve
sorunlarınıza çözümler üretilmektedir. İrtibat telefonu 0 532 541 02
70 Gelecek hafta buluşmak üzere hoşçakalın efendim.

Önceki İçerikİngiltere’de tartışmalı yasaya parlamentodan onay
Sonraki İçerikZamalek’ten Galatasaray’a Mustafa Muhammed için FIFA tehditi!